Left arrow

Sve novosti

22.4.2024

PROJEKT: Zajedno smo jači

Trogodišnji program za razdoblje 2020. do 2023. godine "Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge"

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ciljevi projekta su:

  1. razvoj izvaninstitucionalnih usluga i djelovanje na stvaranju pozitivnog okruženja za ostvarenje prava osoba s invaliditetom kroz pružanje pomoći osobama s invaliditetom, lošijeg socijalnog statusa, koji žive najčešće sami ili veći dio vremena provode sami u svojim domovima, kroz terenski rad,  te savjetovanje i informiranje osoba s invaliditetom o pravima iz sustava socijalne skrbi te mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u cilju poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i povećanjem njihove socijalne uključenosti u zajednicu

  2. smanjenje socijalne isključenost osoba s invaliditetom i poticanje njihove socijalizacije i uključenosti u društvene aktivnosti kroz međusobno druženje, putem održavanja kreativnih radionica i rekreativnih aktivnosti

  3. povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz razvoj znanja i socijalnih vještina važnih za njihovu bolju uključenost na tržištu rada, obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i senzibilizacija javnosti za probleme osoba s invaliditetom u svrhu osnaživanja njihove socijalne uključenosti

Kroz projekt „Zajedno smo jači“ provode se aktivnosti; savjetovanja i informiranja osoba s invaliditetom u njihovom domu, kreativne radionice u udruzi, edukacije, rekreativne aktivnosti (pikado i viseća kugla), obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i druge aktivnosti.

Usluge su dostupne i stanovnicima ruralnih područja u općinama Netretić, Bosiljevo, Barilović i Generalski stol a njihova svrha je poticanje osoba s invaliditetom da izađu iz svojih domova i ostvaruju socijalne kontakte s drugim osobama s invaliditetom, što će pozitivno utjecati na njihovu kvalitetu života.

Očekivani rezultati:

  • provedeno savjetovanje i informiranje najmanje 30 osoba s invaliditetom o pravima iz sustava socijalne skrbi te mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

  • provedeno 90 terenskih obilazaka tijekom tri godine trajanja projekta

  • provedeno 18 kreativnih radionica tijekom 3 godine trajanja projekta (izrada suvenira i sl.)  u Duga Resi i  općini Generalski Stol

  • provedeno 11 edukacijskih savjetovanja (Radno pravni odnosi, ZNR,  Prava iz sustava socijalne skrbi, Komunikacija i timski rad) u gradu Duga Resa  tijekom 3 godine trajanja projekta

  • provedeno 120 radionica sportsko rekreativnih aktivnosti tijekom 3 godine trajanja projekta

  • provedeno obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Duga Resi, za osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji, predstavnike jedinica lokalne uprave i samouprave i sl.

Ciljane skupine:

Osobe s invaliditetom različitih stupnjeva invaliditeta i vrstom invalidnosti smanjene radne sposobnosti, teško pokretne i posve nepokretne osobe s invaliditetom koje su ostale živjeti u svom domu  i imaju želju što duže ostati  izvan ustanova socijalne skrbi,  i osobe sa mentalnim poteškoćama i članovi njihovih obitelji, nezaposlene osobe

Iznos podrške:  150.000,00  kn u prvoj godini provedbe

Trajanje projekta: 01.06.2020. – 31.05.2021.

Možda će vas zanimati