Left arrow

Sve novosti

22.4.2024

Putne karte za osobe s invaliditetom na trajektnim linijama

Agencija za obalni linijski pomorski promet obavještava korisnike, odnosno zakonom definirane kategorije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, da će od 1. listopada 2021. godine pravo na besplatne putne karte za sebe, pratnju i osobni automobil na trajektnim linijama moći ostvariti na svim kanalima prodaje brodara isključivo Iskaznicom za osobe s invaliditetom. (Sva prodajna mjesta, web, mobilna aplikacija i hend held uređaj kod direktnog ukrcaja na linijama bez rezervacija).

U priopćenju Agencije za obalni linijski pomorski promet od 10. rujna 2021. godine nadalje se ističe da je Agencija u svibnju 2021. godine uputila poziv korisnicima da započnu s predajom zahtjeva za izdavanje Iskaznica za osobe s invaliditetom.

S obzirom na to da određene trajektne linije imaju sustav rezervacija putnih karata, odnosno podrazumijeva se da ishodovana karta za određene linije ujedno znači i rezervaciju mjesta za vozilo na trajektu za željeni sat polaska, potrebno je uzeti u obzir da se karte za te linije izdaju na dan i sat putovanja te se te karte mogu iskoristiti isključivo za navedeno putovanje.

Na stranicama brodara Jadrolinija za putnike se nalaze informacije za linije s rezervacijom kao i popis trajektnih linija za koje se kupuju/ishoduju karte na dan i sat putovanja.

Sve informacije o pravilima izdavanja iskaznice za osobe s invaliditetom, sadržaju Zahtjeva kao i obrazac Zahtjev za izdavanje, korisnici mogu pronaći na mrežnim stranicama  pod kategorijom Iskaznica za osobe s invaliditetom.

Preuzmi PDF na linku:
Putne karte za osobe s invaliditetom na trajektnim linijama

Možda će vas zanimati