Left arrow

Sve novosti

22.4.2024

PROJEKT "ZAJEDNO DO CILJA"

Projekt „Zajedno do cilja” financira Karlovačka županija u sklopu javnog natječaja za financiranje projekata organizacija civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2023. godinu.

CILJ

Prioritetno područje projekta je briga i skrb o osobama s invaliditetom za djecui odrasle, ciljevi na koje je projekt usmjeren su :unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom i osnažiti njihovu jaču socijalnu uključenost na području cijele Karlovačke županije;savjetovanje i pomaganje osobama s invaliditetom; organiziranje slobodnih aktivnosti osoba s invaliditetom; razvoj sustava edukativnog informiranja osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji; zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom te smanjiti diskriminaciju osoba s invaliditetom

Aktivnosti  koje će se u projektu provoditi su:

1)Savjetovanje i informiranje osoba s invaliditetom - o pravima iz sustava socijalne skrbi te mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u cilju poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i povećanjem njihove socijalne u ključenosti uzajednicu.

2)Kreativne radionice- smanjenje socijalne isključenosti osoba s invaliditetom i poticanje njihove socijalizacije i uključenosti u društvene aktivnosti kroz međusobno druženje, putem održavanja kreativnih radionica kroz izradu raznih suvenira. Za osoba s invaliditetom to znači razvoju njihovih talenata,kreativnosti i mentalnih sposobnosti. Ponos na  djela njihovih ruku i mašte, percepcije o sebi kao kreativnom i stvaralačkom biću kojem invaliditet nije prepreka, a također  se razvija taktilno osjetilo,motorika, koordinacija pokreta kao i samopouzdanje.

3)Odlazak u kino - Aktiviranjem se postiže veća kvalitete života kroz sudjelovanje na programu uz razvoj znanja i socijalnih vještina na zadovoljstvo korisnika i aktivno sudjelovanje. To dovodi do jačanje osjećaja pripadnosti zajednici,novih poznanstva, vesela druženja, izlazak iz svakodnevnice uz zdraviji i aktivniji život, što je doprinijelo povećanju samopouzdanja i podizanju vještina

OČEKIVANI REZUTATI:

Navedeni rezultati doprinijet će osnaživanju samopouzdanja osoba s invaliditetom, njihovu veću socijalnu uključenost u aktivnosti lokalne zajednice, jačanje osjećaja pripadnosti i uspješnije integriranje u društveni život sredine u kojoj žive, jači socijalni i društveni kontakt te duži i zdraviji život izvan institucija.Povećava pouzdanost članova u mogućnosti Udruge da pomogne u najtežim trenucima i stvara osjećaj pripadnosti i sudjelovanja u važnim zbivanjima u povećanju kvalitete života Sa stanovišta Udruge provođenje ovakvih programa dodatno osnažuje poziciju Udruge ulokalnoj zajednici, čini je prepoznatljivom i korisnom, ne samo sastanovišta njenih članova, već i sa stanovišta civilnog organiziranja društva .Ostvarenje postavljenih rezultata imat će značajni utjecaj i na rad Udruge i svih njezinih zaposlenika i volontera koji će sudjelujući u planiranim programskim aktivnostima i sami razvijati nova znanja i vještine te biti uspješniji u svom radu i korisniji članstvu Udruge.

Trajanje programa je od 1.6.2023. – 31.12.2023, a dobiveni iznos je 1000,00 eura.

Možda će vas zanimati