Left arrow

Sve novosti

22.4.2024

PROJEKT: Pružanje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom UP.02.2.2.09.0055

UVOD:

Ovim projektom doprinosi se rješavanju problema uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu te veća dostupnost usluga koje zbog svog invaliditeta nisu u mogućnosti koristiti.

SVRHA PROJEKTA:

Svrha projekta je jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju, tj. sprečavanje institucionalnog zbrinjavanja osoba s invaliditetom i osoba s mentalnim i intelektualnim teškoćama, njihovo aktivno uključivanje u svakodnevni život zajednice na području grada Duga Rese i općina Barilović, Bosiljevo i Generalski Stol. EU sredstva vrijednije je ulagati u predložene aktivnosti jer se tako jeftinije zbrinjavaju teško pokretne i nepokretne osobe i osobe s mentalnim teškoćama, nego kada je riječ o njihovom smještaju u ustanove.

OPIS PROJEKTA:

Osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima u svakodnevnom životu nisu u mogućnosti obavljati svakodnevne aktivnosti od okretanja u krevetu, transfera krevet/kolica, kolica/toalet, pripremanja i konzumiranja hrane, obavljanja osnovnih higijenskih potreba, ali niti administrativnih poslova te drugih aktivnosti. Svemu tome značajno pridonosi i nepristupačnost izgrađenog okoliša i nedovoljna senzibilziranost šire društvene zajednice u kojoj još uvijek dominiraju predrasude, a nerijetko dolazi i do diskriminacije osoba s invaliditetom. Osiguranjem pomoći u obitelji i domu osobe s invaliditetom rasterećuju se i omogućava članovima obitelji da normalno obavljaju svoje poslove. Pripadnici glavne ciljane skupine su članovi Udruge s teškim invaliditetom, odnosno pokretne i nepokretne osobe i osobe s mentalnim teškoćama. Druga ciljana skupina su nezaposlene osobe prijavljenje na Hrvatski zavod za zapošljavanje. Pružanje usluge osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u Hrvatskoj započelo je provođenjem Pilot projekta osobne asistencije u 2007. godini i tada je u program bilo uključeno 8 osoba s invaliditetom, članova Udruge s najtežim invaliditetom - korisnika usluga (KOA) koji su bili spremni prihvatiti filozofiju i principe samostalnog življenja. Kroz projekt je uključeno11 osoba korisnika usluge osobne aistencije te je time zaposleno i 10 osobnih asistenata.

Projekt je financiran u iznosu od 1 993 701, 67 kuna.

AKTIVNOSTI:

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja.

• Širenjem usluga osobne asistencije veći broj korisnika, osoba s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta dobiva mogućnost unaprjeđenja kvalitete življenja, socijalnog uključivanja u zajednicu te sprečavanja institucionalizacije.

• Pružatelji usluge su osobe u nepovoljnom tržištu rada. Usluga se pruža polovicu sati ukupnog mjesečnog fonda radnih sati, a o pružanju usluge se vodi evidencija.

• Projektom se pruža potpora neovisnog življenja što uključuje: pravo na izbor donošenja odluka, kontrolu vlastitog življenja, odgovornost za donošenje odluka i pravo na pogrešku.

• Projekt doprinosi osnaživanju i samoodređenju pojedinca s invaliditetom za izjednačavanje mogućnosti kroz uklanjanje i smanjivanje prepreka u društvu.

• Osobna asistencija podrazumijeva mogućnost osoba s invaliditetom da se aktivno uključe u život zajednice i sudjeluju u svim aktivnostima.

• Kroz projekt će se provoditi načela demokratičnosti i efikasnosti.

• Projekt u cijelosti provode udruge osoba s invaliditetom koje kroz partnerstvo razvijaju suradnju širenjem mreže socijalnih usluga na dobrobit osoba s invaliditetom i šire društvene zajednice.

CILJANE SKUPINE:

Pripadnici glavne ciljane skupine su sudionici s invaliditetom, odnosno pokretne i nepokretne osobe i osobe s mentalnim poteškoćama. Druga ciljana skupina su nezaposlene osobe, uključujući dugotrajno nezaposlene.

TRAJANJE PROJEKTA:

30 mjeseci, početak provedbe aktivnosti je 1. studeni 2018.

Možda će vas zanimati