Left arrow

Sve novosti

22.4.2024

Program “Korak dalje”

Program “Korak dalje” financira Karlovačka županija u sklopu javnog natječaja za financiranje projekata organizacija civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2021. godinu.

Cilj programa

Cilje ovog programa je:

  1. unaprijediti kvalitetu života osoba s invaliditetom i osnažiti njihovu jaču socijalnu uključenost kroz savjetovanje i informiranje osoba s invaliditetom o pravima iz sustava socijalne skrbi te mirovinskog i zdravstvenog osiguranja;

  2. smanjiti socijalnu isključenost i diskriminaciju osoba s invaliditetom kroz osvješćivanje građanstva o problemima s kojima se susreću osobe s invaliditetom te im pomoći da promjenom svog ponašanja osobama s invaliditetom jačaju samopoštovanje i samopouzdanje te unaprijede kvalitetu života;

  3. promicati volonterstvo, povećati broj volontera i educirati ih kako bi u budućnosti mogli povećati raznovrsnost, opseg i dostupnost izvaninstitucionalnih socijalnih usluga što većem broju osoba s invaliditetom.

Ciljane skupine

Sa stanovišta Udruge provođenje ovakvih programa dodatno osnažuje poziciju Udruge u lokalnoj zajednici, čini je prepoznatljivom i korisnom, ne samo sa stanovišta njenih članova, već i sa stanovišta civilnog organiziranja društva. Povećava pouzdanost članova u mogućnosti Udruge da pomogne u najtežim trenucima i stvara osjećaj pripadnosti i sudjelovanja u važnim zbivanjima u povećanju kvalitete života. Predloženi program ima veliki utjecaj na osobe s invaliditetom jer će se istim osigurati savjetovanje i informiranje osoba s invaliditetom o pravima iz sustava socijalne skrbi te mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u cilju poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom i povećanjem njihove socijalne uključenosti u zajednicu. Kroz edukacije za volontere povećat će se broj volontera i osigurati bolja brigu i skrb o osobama s invaliditetom ali i razvoj novih izvaninstitucionalnih usluga kojima bi se jačao osjećaj pripadnosti zajednici i osigurala snažnija socijalna uključenost osoba s invaliditetom u aktivnosti zajednice te istovremeno poboljšavala razina kvalitete života osoba s invaliditetom.

Programom se dodatno dobiva i mogućnost razvoja sustava podrške osobama s invaliditetom jer će se putem brošure (tiskane i digitalne) senzibilizirati javnost da bolje razumije probleme s  kojima se susreću osobe s invaliditetom i kako im mogu pomoći u poboljšanju kvalitete života.

Očekivani rezultati

Osim veće uključenosti osoba s invaliditetom u aktivnosti lokalne zajednice željeni rezultati ovog projekta su:

  1. savjetovanje i informiranje najmanje 10 osoba s invaliditetom o pravima iz sustava socijalne skrbi te mirovinskog i zdravstvenog osiguranja;

  2. tisak brošure “Korak dalje“ u 100 primjeraka - u izradi brošure uz vanjskog izvoditelja sudjelovale su i osobe s invaliditetom;

  3. provedba 3 edukacije “Želim biti volonter“ za potencijalne volontere.

Navedeni rezultati doprinijet će osnaživanju samopouzdanja osoba s invaliditetom, njihovu veću socijalnu uključenost u aktivnosti lokalne zajednice, jačanje osjećaja pripadnosti i uspješnije integriranje u društveni život sredine u kojoj žive, jači socijalni i društveni kontakt te duži i zdraviji život izvan institucija.

Ostvarenje postavljenih rezultata imat će značajni utjecaj i na rad Udruge i svih njezinih zaposlenika i volontera koji će sudjelujući u planiranim programskim aktivnostima i sami razvijati nova znanja i vještine te biti uspješniji u svom radu i korisniji članstvu Udruge.

Trajanje programa je od 1.6. do 31.12.2021., a dobiveni iznos je 5000 kn.

Možda će vas zanimati