Left arrow

Sve novosti

22.4.2024

Pravo na život bez nasilja NE nasilju nad ženama s invaliditetom

Pravo na život bez nasilja NE nasilju nad ženama s invaliditetom

Konvencija un o pravima osoba s invaliditetom

ČLANAK 6.
ŽENE S INVALIDITETOM
1. Države potpisnice priznaju da su žene i djevojke s invaliditetom izložene višestrukoj diskriminaciji te će u tom smislu poduzeti mjere radi osiguranja punog i ravnopravnog uživanja svih njihovih ljudskih prava i temeljnih sloboda.
2. Države potpisnice će poduzeti sve odgovarajuće mjere radi osiguranja punog razvoja, napretka i osnaživanja položaja žena kako bi im zajamčile korištenje i uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda navedenih u ovoj Konvenciji.


REPUBLIKA HRVATSKA je
• potpisala Konvenciju i Opcioni protokol 30. ožujka 2007.
• ratificirala Konvenciju i Opcioni protokol 15. kolovoza 2007.
• obvezna primjenjivati Konvenciju koja je stupila na snagu dana 03. svibnja 2008.
Letak se izdaje povodom 22. rujna - Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji je RH proglasila u spomen na tri ubijene žene na zagrebačkom Općinskom sudu 22. rujna 1999. godine. Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama za cilj ima osvijestiti i senzibilizirati društvo na problematiku nasilja nad ženama te poslati poruku o nultoj toleranciji prema svim oblicima nasilja nad ženama.

SOS TELEFON ZA ŽENE S INVALIDITETOM ŽRTVE NASILJA 0800 300 200
Žene s invaliditetom s iskustvom nasilja dežuraju na SOIH – SOS telefonu i prošle su višegodišnje edukacije

PRUŽAJU...
• Podršku kroz razgovor
• Potrebne informacije
• Pomoć psihologa
• Pravnu pomoć
• Liječničku pomoć
• Pomoć psihijatara
• Pomoć socijalnog radnika
• Pomoć defektologa Peer Counselling

Koordinatorica Udruge invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom Duga Resa za područje Duga Rese, kao članica SOIH-Mreže žena s invaliditetom, je Josipa Urem koja nakon obavljenog razgovora putem SOIH-SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja pruža daljnju potrebnu podršku na terenu

Besplatni telefon:
0800 300 200
E-mail: soih@zg.t-com.hr ili pismeno na adresu: Savska cesta 3/1, Zagreb
Radno vrijeme: kontinuirano 0-24

Preuzmi PDF na linku:
Pravo na život bez nasilja NE nasilju nad ženama s invaliditetom

Možda će vas zanimati