Left arrow

Sve novosti

22.4.2024

Osobama s invaliditetom jednokratna naknada od 1000 kuna

Na 180. sjednici Vlade Republike Hrvatske prihvaćene su Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života te Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi radi ublažavanja posljedica rasta troškova života.

Jednokratno novčano primanje isplatiti će se korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, koji nisu zaposleni i čija ukupna mjesečna mirovinska primanja ne prelaze iznos od 4.360,00 kn.

Iznos jednokratnog primanja ovisan je visini mirovinskih primanja i utvrđuje se u rasponu od 1.200 kuna do 400 kuna.

Jednokratno novčano primanje bit će isplaćeno u prosincu ove godine za sve one korisnike kojima je mirovina bila u isplati u kolovozu 2022. godine. Umirovljenici koji su ostvarili ili će ostvariti mirovinu do 31. prosinca 2022. isplata jednokratnog novčanog primanja izvršit će se u ožujku 2023. godine.

Korisnici inozemnih mirovina kojim je izvršene isplata tzv. Inflatornog dodatka u prosincu ove godine neće morati ponovno dostavljati dokaze o visini inozemne mirovine, a umirovljenici koji će mirovinu ostvariti do 31. prosinca 2022., imaju rok do 28. veljače 2023. da dostave dokaz o inozemnoj mirovini kako bi im se isplatilo jednokratno primanje.

Jednokratno novčano primanje korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi

Jednokratno novčano primanje korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi i to korisnicima naknade za ugroženog kupca energenata (zajamčene minimalne naknade, osobne invalidnine – ako im nije osigurana usluga smještaja ili organizirano stanovanje, nacionalne naknade za starije osobe, novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata) i korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu, a kojima je to pravo priznato u trenutku stupanja na snagu ove Odluke.

Jednokratno novčano primanje isplatit će se korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi u iznosu od tisuću kuna**,** a isplata će se izvršiti u prosincu 2022. godine putem nadležnih centara za socijalnu skrb.

Jednokratno novčano primanje izuzeto je od ovrhe, a sukladno članku 8. stavku 2. točki 1. Zakona o porezu na dohodak ne smatra se dohotkom te ne podliježe oporezivanju.

Jednokratno novčano primanje isplaćeno korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi neće se uračunavati u prihodovni cenzus za oslobođenje od plaćanja premije dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Izvor: HSUIR

Možda će vas zanimati