Left arrow

Sve novosti

22.4.2024

Kvalitetniji i bolji život uz podršku

Osiguranje usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta - Kvalitetniji i bolji život uz podršKu

Ovim programom doprinosi se rješavanju problema uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu te veća dostupnost usluga koje zbog svog invaliditeta nisu u mogućnosti koristiti.

SVRHA PROGRAMA:
Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju, tj. sprečavanje institucio- nalnog zbrinjavanja osoba s invalidi- tetom, njihovo aktivno uključivanje u svakodnevni život zajednice na području Duga Rese, grada Karlovca, Općina Netretić i Generalski Stol.

CILJEVI PROGRAMA:
1. Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života te poticati na što veću samostalnost i neovisno življenje osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.
2. Sprečavanje institucionalizacije za devet korisnika te uključivanje u društvene aktivnosti u lokalnoj zajednici
3. poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada zapošljavanjem kao osobnih asistenata (OA)

OČEKIVANI REZULTATI:
• uključiti 10 osoba s najtežim invaliditetom u program pružanja usluge osobne asistencije
• smanjiti nezaposlenost kroz zapošljavanje 10 osobnih asistenata
• spriječiti institucionalizaciju 10 korisnika osobne asistencije
• postići veće samoodređenje 10 korisnika osobne asistencije
• korisnike osobne asistencije uključiti u aktivnosti svakodnevnog življenja
• 10 korisnika osobne asistencije uključiti u edukaciju o pružanju usluga OA
• pružati 12 mjeseci usluge osobne asistencije

CILJANE SKUPINE:
Osobe sa teškim invaliditetom, teško pokretne i posve nepokretne osobe s invaliditetom koje su ostale živjeti u svom domu, nezaposlene osobe s područja Duge Rese

IZNOS PROGRAMA:
za dvije godine 1.480.000,00 kuna, iznos za prvu godinu provedbe od 01.01.2022.-31.12.2022. godine je 740.000,00 kuna

TRAJANJE PROGRAMA:
01.01.2022.-31.12.2023.

Preuzmi PDF na linku:
Kvalitetniji i bolji život uz podršku

Možda će vas zanimati