Left arrow

Sve novosti

22.4.2024

Istraživanja u okviru projekta "Platforma 50+"

Potpredsjednica Udruge invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom grada Duga Resa Josipa Urem sudjelovala je 20. rujna 2022. godine, putem zoom platforme na predstavljanju preliminarnih rezultata triju istraživanja u okviru projekta "Platforma 50+": "Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s KPOSI", "Mapiranje sastavnica neovisnog življenja" i "Asistivne tehnologije".

Možda će vas zanimati